środa, 3 kwietnia 2013

1


ARTYKUŁ 1 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
W celu ochrony życia każdej osoby we Wszechświecie i zapewnienia jej wszelkich środków do szczęśliwego życia Ustawodawca utworzył Konstytucję Mieszkańców Planety Ziemia.

PUNKT 1: Każda osoba ma prawo do życia; pozbawianie kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu życia jest naruszeniem prawa; żadnej osoby nie można pozbawić zdrowia lub życia z jakiegokolwiek powodu.

PUNKT 2: Każda osoba ma prawo do rozmnażania się; osoby dojrzałe uczuciowo, umysłowo oraz cieleśnie mają prawo czynić starania by rozmnożyć się z inną osobą w każdym miejscu i czasie a przeszkadzanie im w tych czynnościach jest naruszeniem prawa.

PUNKT 3: Na terenach zarządzanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych jej pracownicy mają obowiązek bezpłatnie dostarczyć każdej osobie wszystko to co jest jej potrzebne do zdrowego życia; zamiast dóbr dostępnych odpłatnie można wypłacać ich równowartość w srebrnikach najpóźniej miesiąc od daty ustalenia jej potrzeb tej osobie lub jej opiekunowi a koszty leczenia tej osoby leczącemu wskazanemu przez osobę leczoną lub inny Akt Prawny.

PUNKT 4: Każda osoba lub jej ustawowy opiekun musi otrzymywać z Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych Najniższą Dobową Kwotę potrzebną jej do zakupienia środków do życia; Najniższa Dobowa Kwota wynosi trzydzieści srebrników i musi być wypłacana najpóźniej w pierwszej godzinie każdej doby na konto bankowe tej osoby umożliwiające bezzwłoczny dostęp do tych środków.

1 komentarz:

  1. Do ARTYKUŁU 1 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA, PUNKT 1 proponuje się dodać tekst: Życie rozpoczyna się z chwilą zapłodnienia komórki jajowej rodzica.

    OdpowiedzUsuń

Pokój Tobie!

Radując się z Twoich odwiedzin na tej stronie zaprasza Ciebie jej współtwórca do wpisywania w komentarzach tego co przyda się nam do rozwijania naszego życia w nieskończoność.

Szczęśliwego życia dłuższego od wieku najstarszych drzew!