środa, 3 kwietnia 2013

7

ARTYKUŁ 7 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Tylko osoby posiadające władzę sądowniczą mogą wydać wyrok; wyrokiem jest uznanie kogokolwiek za osobę winną naruszenia prawa.

PUNKT 1: Wyrok staje się prawomocny czternastego dnia po ogłoszeniu go przez osoby posiadające władzę sądowniczą, osobie, której dotyczył i zamieszczeniu go w sposób dostępny dla wszystkich osób w miejscach dostępnych dla każdej osoby w tym w Internecie.

PUNKT 2: Od wyroku prawomocnego można odwołać się za każdym razem gdy znajdą się nowe dowody w sprawie lub osoba, której dotyczył uzna, że naruszył on jej prawa; odwołanie musi być rozpatrzone przez osoby posiadające władzę sądowniczą bez udziału osób które brały udział w wydaniu tego wyroku.

PUNKT 3: Wyrok musi określać kto ma zwrócić wszelkie koszty związane z jego wydaniem oraz pokryć straty osoby, której prawa naruszono.

PUNKT 4: Jeśli Sąd wyda wyrok wskazujący osobę winną naruszenia prawa musi nakazać jej naukę w Szkole Przymusowego Nauczania Praworządnego Postępowania trwającą do czasu zdania egzaminu z umiejętności przestrzegania prawa.

PUNKT 5: Jeśli osoba winna naruszenia prawa spowodowała utratę zdrowia lub życia innej osoby lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, że może naruszać w ten sposób prawo to osoby posiadające władzę sądowniczą wydadzą wyrok nakazujący umieszczenie takiej osoby w ośrodku uzdrawiającym uczucia, umysł i ciało do czasu uznania jej za osobę zdrową i rozumiejącą prawo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Pokój Tobie!

Radując się z Twoich odwiedzin na tej stronie zaprasza Ciebie jej współtwórca do wpisywania w komentarzach tego co przyda się nam do rozwijania naszego życia w nieskończoność.

Szczęśliwego życia dłuższego od wieku najstarszych drzew!