środa, 3 kwietnia 2013

2


ARTYKUŁ 2 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Obszary wszechświata zagospodarowane przez osoby i wspólnoty należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych są współwłasnością wszystkich osób posiadających obywatelstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych; obywatelstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych posiadają wszystkie osoby spłodzone w obszarach zarządzanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i osoby, którym Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznała obywatelstwo za ich zgodą.

PUNKT 1: Organizacja Narodów Zjednoczonych zarządza obszarami wszechświata nie będącymi własnością innych osób i obszarami wspólnymi osób należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

PUNKT 2: Wspólnoty zarządzają obszarami wszechświata będącymi ich własnością i obszarami wspólnymi osób należących do tych wspólnot.

PUNKT 3: Każda osoba i wspólnota ma prawo do posiadania dóbr innych niż cudze ciało i życie na własność.

PUNKT 4: Osoby mające jakiekolwiek prawa wyłączności do jakichkolwiek obszarów należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych muszą płacić podatek od każdego metra sześciennego tych obszarów; nikt nie może być zwolniony od płacenia podatku. Zabronione jest przymusowe pobieranie jakichkolwiek dóbr z jakiegokolwiek powodu od kogokolwiek z wyjątkiem opisanych w tym przepisie lub prawomocnym wyroku sądowym.

PUNKT 5: Sąd może pozbawić własności jeśli była lub będzie potrzebna do ratowania zdrowia lub życia jakiejś osoby nakazując wypłacić odszkodowanie osobie, którą pozbawi własności.

PUNKT 6: Sąd może ograniczyć prawa własności jeśli osoba posiadająca prawa do niej powoduje jej niszczenie lub jej wierzyciel będzie wymagał zwrotu długu; wszelkie długi ulegają przedawnieniu po siedmiu latach od powstania ich wymagalności.

PUNKT 7: Organizacja Narodów Zjednoczonych i osoby zarządzające jakimkolwiek obszarem wszechświata mogą ustanawiać Akty Prawne; Akty Prawne obowiązują osoby, które zapoznano z nimi i udowodniły zdając egzamin, że je zrozumiały.

3 komentarze:

 1. Konstytucja opiera się między innymi na złożeniu, że każda osoba w tym zwierzęta ma takie same prawa do całego obszaru wszechświata z czego wynika prawo do zaspokajania swoich potrzeb z dóbr znajdujących się we wszechświecie.
  Ludzkość tworzyła w tym celu różnego rodzaju wspólnoty (państwa, ONZ itp) tworząc jednocześnie Akty prawne opisujące w jaki sposób te prawa mogą być zaspokajane. Takim Aktem Prawnym jest Konstytucja Mieszkańców Planety Ziemia, w której uznano że wszyscy mieszkańcy kosmosu są współwłaścicielami wszelkich dóbr i dlatego osoby, które pragną posiadać jakiekolwiek prawa własności mają obowiązek płacić podatki, z których pozostałe osoby w formie dywidendy otrzymają odszkodowanie za pozbawienie ich prawa do korzystania z tych dóbr bez zgody ich właścicieli.

  OdpowiedzUsuń
 2. PUNKT 4: Osoby posiadające obywatelstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych mające jakiekolwiek prawa wyłączności do jakichkolwiek obszarów wszechświata muszą płacić podatek w wysokości jednego srebrnika od każdego metra sześciennego tych obszarów do Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych; zabronione jest przymusowe pobieranie innych dóbr z jakiegokolwiek powodu od kogokolwiek od opisanych w tym punkcie lub prawomocnym wyroku sądowym.

  Zmieniono 9 maja 2013 roku w następujący sposób:

  Osoby mające jakiekolwiek prawa wyłączności do jakichkolwiek obszarów należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych muszą płacić podatek od każdego metra sześciennego tych obszarów; nikt nie może być zwolniony od płacenia podatku. Zabronione jest przymusowe pobieranie jakichkolwiek dóbr z jakiegokolwiek powodu od kogokolwiek z wyjątkiem opisanych w tym przepisie lub prawomocnym wyroku sądowym.

  OdpowiedzUsuń
 3. Wesołych Świąt i radosnego Nowego Roku!

  OdpowiedzUsuń

Pokój Tobie!

Radując się z Twoich odwiedzin na tej stronie zaprasza Ciebie jej współtwórca do wpisywania w komentarzach tego co przyda się nam do rozwijania naszego życia w nieskończoność.

Szczęśliwego życia dłuższego od wieku najstarszych drzew!