środa, 3 kwietnia 2013

8

ARTYKUŁ 8 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Budżet Organizacji Narodów Zjednoczonych ustalają osoby posiadające władzę ustawodawczą.

PUNKT 1: Ustanowiony budżet musi być dodatni i opublikowany w Akcie Prawnym na trzy miesiące przed przekazaniem go osobom posiadającym władzę wykonawczą.

PUNKT 2: Bank Emisyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże do Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych tyle pieniędzy ile osoby posiadające władzę ustawodawczą zapiszą w Akcie Prawnym zawierającym wydatki na płace pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych; bank może odmówić emisji i przekazania pieniędzy jeśli uzna, że byłyby one wydane na pracę szkodliwą dla jakiejkolwiek osoby.

PUNKT 3: Pieniądz jest miarą pracy osoby emitującej go; jednostką podstawową pieniądza Organizacji Narodów Zjednoczonych jest Srebrnik będący równowartością pracy koniecznej do wyprodukowania jednego litra mleka krowiego a jego wartość ustala Internetowa Fundacja Syneloi podając ją do publicznej wiadomości.

1 komentarz:

  1. W wersji z 5-04-2013 roku usunięto z PUNKTU 2 fragment tekstu (...) do Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych (...) w celu uproszczenia i ułatwienia zrozumienia tego tekstu.

    Przepis ten przed zmianą wyglądał tak:

    PUNKT 2: Bank Emisyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże do Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych tyle pieniędzy ile osoby posiadające władzę ustawodawczą zapiszą w Akcie Prawnym zawierającym wydatki na płace pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych; bank może odmówić emisji i przekazania pieniędzy do Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych jeśli uzna, że byłyby one wydane na pracę szkodliwą dla jakiejkolwiek osoby.

    OdpowiedzUsuń

Pokój Tobie!

Radując się z Twoich odwiedzin na tej stronie zaprasza Ciebie jej współtwórca do wpisywania w komentarzach tego co przyda się nam do rozwijania naszego życia w nieskończoność.

Szczęśliwego życia dłuższego od wieku najstarszych drzew!