środa, 3 kwietnia 2013

4

ARTYKUŁ 4 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Przepisy zapisane w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia są prawem najwyższym.

PUNKT 1: Czynienie czegokolwiek sprzecznego z przepisami zapisanymi w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia jest naruszeniem prawa; każda osoba ma prawo żądać od osób posiadających władzę sądowniczą wydania wyroku dotyczącego naruszenia prawa przez kogokolwiek.

PUNKT 2: Organizacja Narodów Zjednoczonych może wprowadzić siłą zarząd Organizacji Narodów Zjednoczonych we wspólnocie naruszającej prawa zapisane w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia jeśli naruszenia tych praw powodowały i mogą powodować utratę zdrowia lub życia jakichkolwiek osób; użycie siły może nastąpić po wydaniu wyroku przez osoby posiadające władzę sądowniczą uznającego tą wspólnotę za winną tego co opisano w tym punkcie.

PUNKT 3: Na obszarach znajdujących się pod zarządem Organizacji Narodów Zjednoczonych broń do niszczenia życia mogą posiadać tylko osoby należące do Sił Zbrojnych lub Policji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Pokój Tobie!

Radując się z Twoich odwiedzin na tej stronie zaprasza Ciebie jej współtwórca do wpisywania w komentarzach tego co przyda się nam do rozwijania naszego życia w nieskończoność.

Szczęśliwego życia dłuższego od wieku najstarszych drzew!