środa, 3 kwietnia 2013

3

ARTYKUŁ 3 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Każda osoba ma prawo do pracy i nauki oraz obowiązek uczyć się obowiązującego prawa; zmuszanie do pracy lub uczenia się czegokolwiek po za tym co określono w tym Artykule jest naruszeniem prawa.

PUNKT 1: Obowiązkiem pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych jest zapoznawanie wszystkich osób znajdujących się na terenach należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych z Konstytucją Mieszkańców Planety Ziemia.

PUNKT 2: Obowiązkiem każdej osoby znajdującej się na dowolnym obszarze należącym do Organizacji Narodów Zjednoczonych jest zapoznanie się z Konstytucją Mieszkańców Planety Ziemia oraz jej przestrzeganie.

PUNKT 3: Łączny czas nauki i pracy nie może być dłuższy niż osiem godzin w ciągu doby a rozpoczyna się z chwilą wyjścia z miejsca zamieszkania i kończy się z chwilą powrotu do miejsca zamieszkania.

PUNKT 4: Osoby, które nie zdadzą raz na pięć lat egzaminu z znajomości praw zapisanych w tej Konstytucji oraz przepisów ruchu drogowego będą miały wyznaczonych opiekunów zarządzających ich majątkiem oraz dbających o ich zdrowie i życie; osoby takie mają obowiązek uczyć się wszystkiego co będzie nakazane w Aktach Prawnych do czasu zdania wymienionego w tym punkcie egzaminu.

PUNKT 5: Najniższe wynagrodzenie za ośmiogodzinny dzień nauki lub pracy wynosi trzydzieści srebrników i musi być wypłacone osobie, która zakończyła naukę lub pracę w dniu jej ukończenia w sposób umożliwiający jej natychmiastowy dostęp do tych środków; pozostałe sposoby wynagradzania osób pracujących muszą być określone w innych aktach prawnych w tym umowach o pracę.

PUNKT 6: Naruszeniem prawa jest pozwalanie pracować osobom w ciąży, karmiącym matkom, chorym lub bez wykształcenia zakończonego egzaminem opisanym w tym Artykule.

PUNKT 7: Osoby pracujące muszą otrzymać w każdym miesiącu przynajmniej pięć dni wolnych rozdzielonych dniami pracującymi oraz dodatkowo czternaście dni w roku, których nie można dzielić na okresy mniejsze niż siedem dni.

1 komentarz:

 1. 3o kwietnia 2013 roku w PUNKCIE 4 słowa "umiejętności kierowania pojazdami osobowymi" zamieniono na słowa "przepisów ruchu drogowego".

  Było:
  PUNKT 4: Osoby, które nie zdadzą raz na pięć lat egzaminu z znajomości praw zapisanych w tej Konstytucji oraz umiejętności kierowania pojazdami osobowymi będą miały wyznaczonych opiekunów zarządzających ich majątkiem oraz dbających o ich zdrowie i życie; osoby takie mają obowiązek uczyć się wszystkiego co będzie nakazane w Aktach Prawnych do czasu zdania wymienionego w tym punkcie egzaminu.

  Zmieniono na:

  PUNKT 4: Osoby, które nie zdadzą raz na pięć lat egzaminu z znajomości praw zapisanych w tej Konstytucji oraz przepisów ruchu drogowego będą miały wyznaczonych opiekunów zarządzających ich majątkiem oraz dbających o ich zdrowie i życie; osoby takie mają obowiązek uczyć się wszystkiego co będzie nakazane w Aktach Prawnych do czasu zdania wymienionego w tym punkcie egzaminu.

  OdpowiedzUsuń

Pokój Tobie!

Radując się z Twoich odwiedzin na tej stronie zaprasza Ciebie jej współtwórca do wpisywania w komentarzach tego co przyda się nam do rozwijania naszego życia w nieskończoność.

Szczęśliwego życia dłuższego od wieku najstarszych drzew!