środa, 3 kwietnia 2013

9

ARTYKUŁ 9 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Władza w Organizacji Narodów Zjednoczonych należy do osób posiadających jej obywatelstwo , którą sprawują bezpośrednio lub za pośrednictwem osób posiadających władzę ustawodawczą, sądowniczą lub wykonawczą.

PUNKT 1: Osoby posiadające władzę ustawodawczą, sądowniczą lub wykonawczą otrzymują ją z woli wyborców lub na podstawie umowy o pracę; jedna osoba może otrzymać tylko jeden rodzaj władzy.

PUNKT 2: Osoby pracujące w Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą pracować w niej łącznie piętnaście lat; ponowne otrzymania stanowiska w Organizacji Narodów Zjednoczonych może nastąpić po piętnastoletniej przerwie liczonej od ostatniego dnia zakończenia piętnastoletniej pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Pokój Tobie!

Radując się z Twoich odwiedzin na tej stronie zaprasza Ciebie jej współtwórca do wpisywania w komentarzach tego co przyda się nam do rozwijania naszego życia w nieskończoność.

Szczęśliwego życia dłuższego od wieku najstarszych drzew!